Lennonjohto

post thumb
Uncategorized
kirjoittanut Hemron/ 15 May 2017

Lennonjohto

Lennonjohto johtaa nimensä mukaisesti lentoliikennettä ja on vastuussa siitä, että lentokoneet kulkevat turvallisesti sekä täsmällisesti. Lennonjohto valvoo laskeutuvia lentokoneita yleensä korkeasta lennonjohtotornista ja näin ollen he voivat antaa tarvittaessa lentäjille käskyjä radiopuhelimitse.

Lennonjohto voi työskennellä myös lähellä kenttää ja myös normaalissa huoneessa tekemässä tutkatyötä. Usein lennonjohtaja työskentelee osana suurempaa ryhmää ja työ on pääosin vuorotyötä. Työpäivän pituus vaihtelee aina seitsemästä kahteentoista tuntiin.

Lentäjän vastuulla on aina ilmoittaa lentosuunnitelma lennonjohdolle, jotta lennonjohto osaa olla odottamassa konetta ja että se pääsee turvallisesti perille, vaikka radioyhteydet koneeseen katkeaisivatkin. Lennonjohtaja antaa aina koneelle luvan laskeutua ja tarvittaessa lennonjohto voi vaikuttaa koneiden tulojärjestykseen muun muassa antamalla käskyjä kääntyä tai

Lennonjohtajan työssä vaaditaan hyvää englannin kielen taitoa, sillä kommunikointi on pääosassa englanniksi. Muita vaatimuksia on hyvä stressinsietokyky, organisointikyky, ongelmanratkaisukyky sekä yhteistyökyky. Työssä vaaditaan myös hyvää kolmiulotteista havainnointikykä sekä kykyä tehdä useaa asiaa yhtä aikaa.

Koulutus

Suomessa lennonjohtajia kouluttaa Finavia Avia Collegessa, joka sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä läheisyydessä. Koulutukseen on haastava päästä, sillä vuosittain koulutetaan vain noin 10 – 15 lennonjohtajaa. Koulutus on kestoltaan 120 opintoviikkoa, josta 90 opintoviikkoa opiskellaan Avia Collegessa.

Lennonjohtajakoulutus on toiseen asteen koulutus, vaikkakin pääsyvaatimuksena on vähintään jo jokin toisen asteen koulutus. Hakijan tulee täyttää vähintään 20 vuotta koulutuksen alkaessa. Tämän lisäksi opiskelijalla tulee olla lennonjohtajan lupakirjan mukainen hyvä terveydentila. Terveydentilaa seurataan aina vuosittain, jossa todetaan lennonjohtajan terveydellinen edellytys työskentelyyn.

Työllisyys

Suurin osa lennonjohtajan työpaikoista on pääkaupunkiseudulla, jossa sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasema ja muut siellä toimivat yritykset. Suomessa suurin työllistäjä on Finnair, jonka liiketoiminta-alueisiin kuuluvat lentoliikenne sekä erilaiset matkapalvelut. Suomessa työskentelee tällä hetkellä noin 300 lennonjohtajaa, joten se on alana hyvin pieni. Näin olllen lennonjohtajan työpaikoista on kova kilpailu ja alalle on paljon halukkaita, sillä koulutuksen kestoon nähden alalla on verrattain erinomainen palkkaus. Lennonjohtajien palkka koostuu sekä kuukausipalkasta ja lisistä. Palkkauksessa on myös erilaisia palkkaluokkia riippuen työn vaatimuksista. Lennonjohtajat saavat myös kokemuslisiä ja erilaisista erityis- sekä lisätehtävistä maksetaan myös palkkioita. Alan työllisyystilanteen uskotaan kuitenkin uskotaan parantuvan, sillä lentoliikennemäärät tulee tulevaisuudessa kasvamaan, jolloin tarvitaan lisää henkilöstöä.